Surströmmingens historia fram till just nu.
Enligt Ruben Madsen.

Introduktion

“Syrad fisk är en uråldrig anrättning, hvars tillredning naturen sjelf alltid ombesörjt ända från verldens skapelse. Våra föräldrar vädrade densamma redan utanför paradisets portar, och den var tidigt känd såväl vid alla kjökkenmöddingar och pålhyddor, som hos greker och romare, ty alla visste hvad syrad fisk betydde; men smaken derför var ännu icke så utvecklad som nu – man kände icke då haut goût.”
Dr.CH E.M. Hagdahl i slutet av 1800-talet.

 

Surströmming serveras