E-post: info@surstrommingsakademien.se
Hemsida: http://www.surstrommingsakademien.se
Ordförande: Lars G Ohlsson 070 370 27 00,
Bank: SWEDBANK. Bg: 5663–5808

Målsättning:

Att kartlägga, bibehålla och främja surströmmingskulturen
Att sprida och dela upplevelser bland surströmmingsentusiaster
Att skapa stolthet för Surströmming som traditionsbärare och nationell identitet
18 stolar: Valperioder enligt stadgar.

Stol 1 Ruben Madsen, sakkunnig: surströmming; historik, beredning, biologi, kultur
Centrum, 893 99 Ulvöhamn
070 592 44 92, stol1@surstrommingsakademien.se, www.kartell.se

Stol 2 Ulf Lindgren, sakkunnig: Mediarelationer
Fiskehamnsvägen 20, 975 95 Luleå ulf-lindgren@telia.com
070 326 42 71, stol2@surstrommingsakademien.se

Stol 3 Eva Carron, styrelseledamot
Skeppsbron 61, 871 30 Härnösand
070-516 32 94, stol3@surstrommingsakademien.se
eva.carron1@gmail.com

Stol 4 Tom Sahlén, styrelsesuppleant sakkunnig: Arkivering
Repslagarevägen 22, 852 34 Sundsvall
070 572 63 33, stol4@surstrommingsakademien.se

Stol 5 Lars G Ohlsson, ordförande
Tätörtsvägen 32 A, 231 75 Beddingestrand
070 370 27 00, stol5@surstrommingsakademien.se

Stol 6 Christina Möller, sakkunnig: Matkultur
Renstiernas Gata, 14 116 28 Stockholm
070 461 73 66, stol6@surstrommingsakademien.se

Stol 7 Ulf Ögren, styrelseledamot sakkunnig: Ulvösalteri historik
Ulvvik 127, 870 10 Älandsbro
070 593 11 06, stol7@surstrommingsakademien.se

Stol 8 Paulina Rytkönen, styrelseledamot
Champinjonstigen 31, 144 40 Rönninge
073 954 15 17, stol8@surstrommingsakademien.se

Stol 9 Anna Greta Leijon
Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm, stol9@surstrommingsakademien.se

Stol 10 Göran Folke, styrelseledamot
Hantverkargatan 23, 112 21 Stockholm
070 853 07 82, goran.folke@telia.com
stol10@surstrommingsakademien.se

Stol 11 Ritha Jonsson, styrelsesuppleant
Rosenbäcksallén 6, 871 60 Härnösand
070 205 98 68, ritha.jonsson@bredband.net

Stol 12 Kenneth Sillman, företrädare för Kulinarisk kunskap
Lörudden 102, 862 96 Njurunda
070 332 67 99, stol 12@surstrommingsakademien.se, www.sillmans.se

Stol 13 Gäststol där alla som tidigare varit delegater i SurströmmingsAkedemien sitter med rätt att deltaga i möten och aktiviteter.

Stol 14 Thomas Nelje, företrädare för producenter.
Gösta Hanells Fisksalteri Skagshamn 139 89196 Arnäsvall thomas.nelje@salteriet.se
070 245 41 11, stol14@surstrommingsakademien.se

Stol 15 Peter Norell, företrädare för konsumentorganisation.
Coop Forum Bromma
Ulvsundavägen 189, 16867 Bromma 08 7642100
010 741 72 01, stol15@surstrommingsakademien.se, www.coop.se

Stol 16 Staffan Berg, sakkunnig Surströmmingstestning
Hårte 131, 820 76 Jättendal
070 2110974, stol16@surstrommingsakademien.se, www.suring.se

Stol 17 Eva Jilkén, sakkunnig: Matkultur
Terrassvägen 3, 891 32 Örnsköldsvik
073 946 46 20, eva@foood.se

Stol 18 Anders Berg
Morkullevägen 14F, 906 51 Umeå
073 6205060, stol18@surstrommingsakademien.se