Surströmmingens Lovsång

(Melodi: Flickorna från småland)
Ur stora stinna tunnor och ur kaggar och fat
det kommer ifrån Norrland nu en mycket härlig mat
Då känner man i luften att det någonting har hänt,
och vi vill alla kalla det ett heligt sakrament.
   Refräng:
   Det är strömming ifrån Norrland det är strömming med arom
   som kan fröjda alla gommar på gourmet och gastronom.
   Det är fest och tradition och det är annorlunda smak
   som är här och nu och jag och du i koja och gemak.
I hela Sveriges nejder man säger – Hipp Hurra!
Kulturen bara växer och med den blir alla gla´
Längtan, lust, kultur och kult fyller våra rum
vad är det som står bakom detta kulinarium?
   Refräng:
   Det är strömming ifrån Norrland …………
Surströmmingspremiären är höjdpunkt varje år
3:e Torsdag I Augusti surströmming vi får
I Hötorgshall i Konsum och i varje närbutik
hyllor med de-li-katess. Vad ger så´n glad mimik?
   Refräng:
   Det är strömming ifrån Norrland …………
Surströmming har Akademi och Sällskap för envar
Där vårdas ömt passionen så att den skall bliva kvar
Det är för mig en ynnest och en sanning I kvadrat
Att livet leker maximalt av något på mitt fat.
   Refräng:
   Det är strömming ifrån Norrland …………

Strömmingspys

(Melodi: Små grodorna)

Strömm–ingarna, strömm–ingarna skall läggas i ett fat
strömm–ingarna, strömm–ingarna skall läggas i ett fat

att jäsa, att jäsa och bli till läcker mat
att jäsa, att jäsa och bli till läcker mat

pys pyspyspys, pys pyspyspys, pys pyspyspyspyspys,
pys pyspyspys, pys pyspyspys, pys pyspyspyspyspys.

Strömm–ingarna, strömm–ingarna skall ätas rens-ade
strömm–ingarna, strömm–ingarna skall ätas rens-ade
väl jästa , väl jästa, ja helt förädl-ade
väl jästa , väl jästa, ja helt förädl-ade

pys pyspyspys, pys pyspyspys, pys pyspyspyspyspys,
pys pyspyspys, pys pyspyspys, pys pyspyspyspyspys.

Strömm–ingarna, strömm–ingarna skall ha en tår i tand
strömm–ingarna, strömm–ingarna skall ha en tår i tand
ta helan, ta halvan och lyft den i er hand
fyll glasen, fyll glasen, fyll glasen till sin rand

oj-ojojoj, oj-ojojoj vad allting smakar topp
för strömmingen för fosterland vi glasen höjer opp. Skål.

Flickorna från höga kusten

(Melodi: Amanda Lundbom)

Flickorna från höga kusten
Bohm fyller i, han fyller öl åt alla!
de har faktiskt tappat lusten
Bohm fyller i en liten sup åt mig.
för att äta syrad strömming.
Bohm fyller i fader Allan, hej!
Hugg i!
Och ge dem en surströmming till!
Bohm! Fyll nu i en skål för dig!