Christina Möller, Rita Platzer, Göran Folke och Carl-Henrik Söderlind preparerar inför Skansendagarna Fena på fisk