Christina Möller med kommande preses i SurströmmingsAkademien Anders Källström i sin nya Delegat-kockrock. Anders är nyinvald som suppleant.