Skip to main content

Guldnål 2019 Christina Möller

SurströmmingsAkademiens Guldnål 2019 Tilldelades Christina Möller. Med motiveringen: “Med stort engagemang och stor kunskap har Christina med sina omfattande kontakter och goda insatset inom matkulturens område på ett mycket förtjänstfullt sätt medverkat till att i Sverige främja, utveckla och sprida surströmmingskulturen, vilken kommit att bli en stark och betydande tradition i landet.”

Christina är den första kvinna som tilldelas Guldnålen och vid överlämnandet så var det även ett väldigt fint tal framhållet av Conny Roth. (bilden ovan)

The Golden Lady

Här ser vi en dame med glittrande öga
Som rör sig som strålande maträttig stjärna
Och syns överallt intill köksdofter höga
Med vinnande leende ofta och gärna

Och särskilt besjunger hon strömmingens lov
Den sura och godaste kronojuvelen
Vid öppning ska smaklustars dans hålla hov
När bordet beretts framför testarpanelen

Du smakar och provar och söker få bukt
Med valet av bäst kvalitet som ska koras
Förväntan och längtan ger mungipor fukt
När smaklök på tungan just nu ska förstoras

Du ambassadör i vår akademi
Med storslagen vilja att surströmming prisa
Vid årligt besök i ett burkgalleri
Som du alla mänskor i landet vill visa

På leenden stora är Du inte snål
När välsyrad fisk Dina blickar får bära
I högsta grad värdig vår guldfyllda nål
Som ges här idag till Christina med ära

G U T Å R

Betänkt med stor känsla och gedigen uppskattning av surströmmingens Grand Lady, Cristina Möller,
som med god förmåga kan sprida information om smaker och lustfyllda upplevelser i och omkring
sättet att tillsammans njuta av en måltid som ger historiska vibrationer, parallellt med en nutida upp-
skattning. Att framföras muntligen till henne ära samband med SurströmmingsAkademiens årsmöte
den 14 mars 2020 å Villa Adolfsberg uti Kungsholmen, Stockholm.