Skip to main content

Surströmmingsakademien ställer sig bakom Kustfiskarnas upprop

Till Kustfiskarna!
Självklart ställer vi oss  i Surströmmingsakademien bakom kustfiskarnas upprop till 100 procent (se skrivelse nedan).
Robert Berntsson
Ordförande i Surströmmingsakademien