Näringsminister Ibrahim Baylan svarar Surströmmingsakademien angående oron rörande det kustnära fisket.

Läs hela svaret i sin helhet här: