Skip to main content

Lars G. Ohlsson sprider surströmmingskulturen i Skåne

Surströmmingsakademiens förre preses Lars G. Ohlsson gör sitt för att sprida surströmmingskulturen i Skåne, där han bor sedan många år.

Senast genomförde han en provning på Restaurang Pillehill på den skånska slätten.

– Jag var ditbjuden för att berätta om surströmmingen och genomföra en provning för cirka tjugo personer.

– Jag tog med mig fyra olika sorters surströmming. Det är vad som finns att uppbringa i södra Skåne. Det blev ett mycket lyckat arrangemang enligt deltagare och ägare, säger Lars G.