Skip to main content

Surströmmingskurs i Borkbo

Ett av Surströmmingsakademiens syften är att öka kunskapen om surströmming och vad kan då vara bättre än att erbjuda en kurs i hur surströmming tillverkas? Idéen föddes på akademiens årsmöte tidigare i år. Hans-Erik Englundh på Borkbo Suringen i Enånger nappade på idén och har nu arrangerat den första kursen i surströmmingsproduktion.

Kursen var uppdelad i två delar. 

Del ett skedde i början på maj, när strömmingen kommer in till kusten och fiskas. Deltagarna fick ta emot fångsten, sortera och salta in i tunnor, vilket tog tre dagar. 

Del två genomfördes i mitten på juli, då suringen ska läggas in i burkar i olika storlekar och sorter; hela fiskar och filéer. 

Sista dagen avslutades med en härlig surströmmingsmiddag ute på bryggan. 

Vi fick smaka på suring från 2016 – romströmming, ”Årets utvalda tunna” samt fermenterad strömming som är lagrad på tunna i ett år. 

En av deltagarna, Hans Lagenius, Gimo, bjöd också på en mycket god snitt; surströmming ”provencale” på kavring.

Denna rätt kom till på Operakällaren, på den tiden den hade surströmmingskalas. De övriga deltagarna var Olle Steiner och Bengt Hökervall, båda från Stockholm, samt Joakim Hillberg, Göteborg och Elles Utemat. Du ser alla deltagare på bilden här intill.

Kursen blev mycket uppskattad av de fem deltagarna som kom från hela Sverige och Hans-Erik hade tagit fram ett kurskompendium med historia om tillverkningen. 

Hans-Erik Englundh (till höger på bilden här intill) rekommenderar nu andra saltörer att erbjuda kurser, då det blev till stor hjälp för honom.

Fler personer som hjälper till under beredningen blev ett stort tillskott i det praktiska och ofta tunga arbetet.

Är du saltör och vill arrangera en kurs?

Kontakta styrelsemedlem Hélène Westelius: info@helenesvinomat.se 

Surströmmingsakademien ser gärna att fler erbjuder liknande kurser och kan stötta med erfarenhet från denna första kurs.

HÉLÉNE WESTELIUS

FOTNOT: Borkbo Salteri har i år tagit ett nytt grepp om sin försäljning av suringen, och har i förväg sålt alla burkar! På detta sätt skapas en exklusivitet kring detta mathantverk.