Skip to main content

Protokoll årsmöte Surströmmingsakademien 2024 04 06

Plats: Hälsingegården i Norrala-Sund hos Systrarna Söderström

 • Mötet öppnades
  Jan Sahlén förklarade mötet öppnat.
 • Frågan om mötets behöriga utlysande. Mötet beslutade att kallelse skett i enlighet med stadgarna.
  • Val av mötesordförande
   Beslutades att välja Christina Möller till mötesordförande. 5 burkar strömming ges i ersättning.
  • Anmälan av sekreterare
   Beslutades att välja Mikaela Fredriksson till sekreterare för mötet. 5 burkar strömming ges i ersättning.
  • Fastställande av dagordning
   Mötet beslutade att arbeta efter den utsända dagordningen. 
  • Val av två justeringspersoner
   Malin Söderström och Robert Berntsson utsågs att justera protokollet.
  • Föredragning av Årsberättelse 
   Jan Sahlén läste ur årsberättelsen. Mötet tackade för årsberättelsen, vilken fastställdes och lades till handlingarna.
   Jan berättade också om att det fysiska arkivet nu är scannade så allt är digitalt. Bara artefakterna finns kvar och ska visas på Ulvöns museum. Akademien fyller också 25 år vilket ska firas i sommar och förslaget är att vara på Ulvön runt premiären.
  • Föredragning av Ekonomisk redovisning 
   Jan Sahlén föredrog den ekonomiska redovisningen. Mötet tackade för den i förväg utsända ekonomiska redovisningen, vilken lades till handlingarna.
   Mötet tog upp att utskick/påminnelse om årsavgiften bör göras senast i februari så att medlemmarna har tid att betala i god tid innan årsmötet.
  • Fastställande av resultat och balansräkning
   Förslag att 2023 års resultat överförs i ny räkning. Mötet biföll förslaget till resultat och balansräkning, vilket fastställdes.
  • Revisionsberättelse
   Revisor Leif Kärreby föredrog revisionsberättelsen. Mötet tackade för föredragningen och lades till handlingarna.
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
   Mötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
  • Fastställande av årsavgift
   Årsavgiften fastställdes till oförändrade 200 kr.
  • Val av ordförande
   Valberedningen föreslår Jan Sahlén, för ett (1) år.
   Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
  • Val av övriga styrelseledamöter. 
   Valberedningen föreslår:
   Jon Lyster – omval två (2) år
   Lars G Olsson – omval två (2) år
   Malin Söderström – omval två (2) år
   Carl-Henrik Söderlind – omval två (2) år. 

   Följande har ett (1) år kvar:
   Hélène Westelius 
   Björn Lundgren
   Robert Berntsson
   Mikaela Fredriksson

   Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
  • Val av revisor och revisorssuppleant

  Valberedningens förslag:

   Leif Kärreby, revisor ett (1) år
   Conny Roth, revisorssuppleant ett (1) år

   Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

  1. Val av valberedning 
   Tre (3) personer, varav en sammankallande, i ett (1) år. 
   Förslag: Göran Folke och Tom Sahlén samt Christina Möller som sammankallande. 
   Mötet beslutade enligt förslaget.
  2. Utnämning av Hedersledamot
   Inga förslag.
  3. Utnämning av ny Delegat
   Inga förslag.
  4. Information om Guldnål
   Styrelsen beslutar att tilldela Guldnål till Eva Carron och Conny Roth. Detta kommer att ske i sommar.
   Robert Berntsson berättade om tillfället när Eva-Maria Corazza-Bildt fick guldnålen i våras på Moderna Museet i Stockholm.
  5. Motioner
   Inga motioner hade inkommit.
  6. Frågor som väckts av styrelsen
   Styrelsen vill från och med 2024 att delegat och hedersmedlem är interna utnämningar. Guldnål ska inte ges till medlemmar utan till externa personer för att väcka intresse för föreningen.
  7. Övriga frågor
   Inga övriga frågor hade anmälts.
  8. Dekorering av Delegat
   Ingen delegat skulle dekoreras.
  9. Mötesordföranden gav Agneta ordet som tackade årets styrelse för välarbetat styrelseår. Därefter tackade mötesordföranden för förtroendet att leda mötet. Därefter avslutades mötet.


  Efter mötet fick alla deltagare göra ett besök på fiskeläget Dennis på Skärså och därefter serverades surströmmingsmiddag för dem som bokat. 

  Vid protokollet

  Mikaela Fredriksson

  Justeras:

  Malin Söderström                   Robert Berntsson

  Anna-Greta Leijon, utsedd till Surströmmingsakademiens hedersdelegat 2019, har avlidit. Hon blev 84 år.

  Anna-Greta Leijon blev mest känd för sin långa karriär som socialdemokratisk politiker och statsråd under tre perioder. Hon var riksdagsledamot mellan 1974 och 1990, biträdande arbetsmarknadsminister 1973-76, arbetsmarknadsminister 1982-87 och justitieminister 1987-88.

  Mellan 1995 och 2005 var hon också chef för Skansen på Djurgården i Stockholm och hade flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande för Sveriges Television och Moderna museet.

  2019 utsågs Anna-Greta Leijon till hedersdelegat i Surströmmingsakademien samtidigt som Malin Söderström och Christina Möller (bilden).

  När Anna-Greta Leijon 2017 intervjuades av Olof Wigren för Surströmmingsakademiens tidning Suringen uttryckte hon sin stora kärlek till surströmming:

  “Jag åt surströmming första gången 1960 när jag var 20 år och föll för den direkt, säger hon.

  Numera lever hon ett lugnt pensionärsliv – och gör insatser för surströmmingskulturens bevarande och spridning.

  – Jag brukar bland annat stå inne på COOP i Bromma och låta folk provsmaka surströmming på premiären i augusti. Det har jag gjort i många år.

  ­Hon gillar möten med människor och att få fler att prova och upptäcka det positiva med surströmming.

  – Roligast är det med barn. De är så nyfikna och öppna till sinnet. De har inte så många fördomar. Även fast de kan bli skeptiska av lukten (skratt).

  Hennes relation till surströmming inleddes i Uppsala. 

  Hon hade just lämnat tonåren, studerade vid universitetet, bodde bland nykterhetsvänner och hängde på när det arrangerades surströmmingsfest hösten 1960.

  – Det var en spännande och angenäm upplevelse. Eftersom det var en helnykter fest, drack vi bara mjölk till och varken öl eller snaps.

  ­– Sedan dess har jag ätit surströmming flera gånger om året.

  Under 70–talet blev det en tradition att göra det tillsammans med kolleger från riksdag och regering.

  – Vi har hållit fast vi det sedan dess. Det är en årlig tradition. Tyvärr, är vi bara två kvar från det ursprungliga gänget.

  Utöver det äter Anna–Greta surströmming några gånger till per år. Och alltid med hårt tunnbröd, med smör, mandelpotatis, rödlök och tomat.

  ­– På senare år har jag också haft gräddfil eller créme fraiche. Men löken är viktigast. Jag vill ha mycket lök till surströmmingen.

  Förr vägrade hon i stort sett att äta färdigfileade strömmingar men nu händer det att hon testar ibland.

  – Filéerna har blivit mycket bättre. Och det är skönt att ta en filé på den första mackan, så att man får lite lugn och ro sen, skrattar hon.”

  För att öka kunskapen kring vårt anrika kultur- och matarv bjuder vi in dig till en surströmmingskurs!

  Två kurstillfällenv. 19 i maj (tre dagar) samt mitten på juli (en-tre dagar) allt beroende på tillgången på strömmingen.

  Plats: Borkbo Salteri, Borkbo 34, 825 95 Enånger

  Kursledare: Saltör Hans–Erik Englundh med team

  Kurspris: 1 750 kr inkl lunch/fika, kompendium, diplom, signerad burk och skördemiddag.

  Kursen vänder sig till dig som vill lära dig om tillverkning, beredning och historia. Ett unikt tillfälle att få ta del av saltörens kunskap!

  Kursen är uppdelad i två delar; dels i maj när fångsten kommer in och strömmingen ska beredas och läggas in. Det krävs tre dagar att färdigställa en fångst innan den ligger i tunnan. Om man får strömming två dagar i rad, förlängs kursen en dag, frivilligt att stanna mer än tre dagar.

  Andra kursdelen blir i mitten på juli då strömmingen ska sorteras och läggas om i burkar, det kan vara klart på en eller två dagar, frivilligt att stanna mer än en dag. 

  Vi avslutar kursen med en härlig surströmmingsmiddag ute på bryggan.
  Arbetet kan stundtals vara lite krävande, då vi arbetar i lokalen och du är en del av arbetslaget under dessa dagar, så att du får känna på hur det är att vara en saltör.

  Bli även medlem i Surströmmingsakademien för att bli inbjuden till olika aktiviteter, swisha 200 kr till: 123 372 4861 ange ditt namn, eller sätt in på bankgiro: 5663-5808. Var noga med att skriv ditt namn, adress och telefonnummer.

  Du ansöker om din plats med en text om dig själv och din intention om varför du önskar gå kursen till surströmmingsakademien. Max antal om sex personer.

  Boende vid salteriet kan ordnas mot en dygnskostnad om 400 kr då ingår middag och bastubad också. (Finns kylskåp tillgängligt för egen medhavd frukostmat)

  Anmälan senast den 26 april till: info@helenesvinomat.se

  Den 6 april hade Surströmmingsakademien sitt årsmöte hos Systrarna Söderström i Norrala-Sund.

  Ett årsmöte som kompletterades med en delikat smakupplevelse.

  Ordförande Jan Sahlén öppnade mötet och därefter valdes Christina Möller till mötesordförande. 

  Jan Sahlén.

  Christina Möller.

  Vi blev bjudna på surströmming i alla dess former och en variant som franska kockar tagit fram på Operakällaren; Janzon gjord på surströmming. Den följdes av ett fantastiskt surströmmingsbord med alla tillbehör. 

  Middagen avslutades med en otroligt god Hälsingeostkaka. 

  Vi medlemmar som slutit upp på mötet som alla var mycket nöjda med hur Systrarna Söderström med personal tog hand om oss. 

  Richard Tellström.

  Kvällens clou var när matprofilen Richard Tellström, som bland annat kunnat ses i tv-programmet ”Historieätarna” och höras i Sommar i P1, höll ett mycket trevligt föredrag för oss. 

  ROBERT BERNTSSON

  Ordförande Surströmmingsakademien Svea

  Årsberättelse 2023  

  Riksstyrelsen  

  Ledamöter 

  Styrelsen har bestått av Jan Sahlén (ordf), Carl Henrik Söderlind (kassör), Mikaela Fredriksson (sekr), Helene Westelius, Malin Söderström, Björn Lundgren, Jon Lyster, Lars G Olsson och Robert Berntsson.  

  Möten  

  Styrelsen har haft sex möten, varav två fysiska och fyra digitala. Återkommande frågor som det diskuterats och beslutats kring har varit Akademiens arkiv och Dropboxkonto, hemsidan samt det påverkansarbete som gjorts om den fiskepolitiska situationen.   

  Aktiviteter och påverkansarbete  

  Akademieledamoten Björn Lundgren på Rovögern – provade, i samarbete med artisten Stefan Sundström, att fermentera mört. Tillvägagångssättet var detsamma som med surströmming.  

  Surmörten provades under våren och befanns vara riktigt god.  

  Eventuellt kan detta utmynna i ett fortsatt samarbete med Stefan och en produkt för marknaden. Det gjordes ett reportage från provningen som delats på Akademiens hemsida och FB.   

  På akademiens Facebooksida har flera inlägg gjorts, bland annat reportaget från Björn Lundgrens provning av surmört. Akademiens hemsida har hållits uppdaterad under året med nyheter från aktiviteter och påverkansarbetet.  

  Uppmärksamheten kring fiskepolitiken resulterade i att Meny gjorde ett radioprogram om surströmming där inspelningen skedde ute på Rovögern och intervjuer gjordes med  Björn Lundgren och preses. Vidare blev preses intervjuad av TV4 när dom bevakade surströmmingskvällen på Mariebergsgården och inslaget sändes i samband med premiären. 

  Akademiens påverkansarbete koncentrerades kring det möte som ministerrådet höll om EU:s fiskepolitik/ fiskekvoter. Akademiens fiskepolitiske rådgivare Erik Söderlund har varit ett ovärderligt stöd i detta påverkansarbete. Även Maria Dahlin bidrog starkt till den debattartikel som publicerades i ett flertal tidningar (”Rädda strömmingen innan det är för sent”). Förutom preses undertecknades artikeln av Christina Möller och ett flertal saltörer och krögare. På julafton publicerades en debattartikel på DN Debatt (”Sillens plats på julbordet inte längre given”) undertecknad av  

  Kålrotsakademien, preses m fl. Akademiens påverkansarbete behöver dock fortsätta eftersom Sveriges landsbygdsminister lyckades förhandla fram en uppgörelse inom EU som gynnar industritrålarna men missgynnar fiskebeståndet i Östersjön och Bottniska viken.  

  Regionstyrelserna  

  Region Norr 

  Inga styrelsemöten har hållits eftersom det under året bara varit en aktiv styrelsemedlem. Så här finns alla möjligheter att hjälpa till. Dock serverades för andra året i rad Rovögerns Surströmming på restaurang Rex i Umeå i samband med premiären. Vi var på plats för att kunna svara på frågor ifall några av gästerna var intresserade av surströmming i allmänhet och Rovögerns Surströmming i synnerhet och  intresset var stort, vilket var kul. Som grädde på moset hade burkarna fått tillfälliga etiketter med restaurangens namn.   

  Region Mitt 

  Inga styrelsemöten under året eftersom styrelsen halverats. Inför det nya verksamhetsåret har vi gjort klart med tre nya ledamöter som ansluter till Jan Sahlen (ordf), Olof Wigren och Tobias Jajb Andersson: Johan Kindberg, Helene Westelius och Mikael Kivilompolo.  

  En surströmmingsprovning genomfördes för ett mindre konferenssällskap på High Coast Whisky (akademiemecenat). Både erfarna surströmmingsgourmander och personer från utlandet med noll erfarenhet deltog i provningen med stor belåtenhet.  

  En ny tradition har satt sig i Ådalen sedan Mariebergsgården för tredje året i rad avslutar sina grillkvällar i juli med en surströmmingskväll första onsdagen i augusti. Mariebergsgården är ett mindre Folkets Hus i Kramfors kommun med en vidunderlig utsikt över Ångermanälven/viken. TV4 Umeå fraktade burkar från Rovögern och lokala entusiaster tömde sina kylskåp för att säkra tillgången på kvällens tillställning. Ca 40 personer avnjöt delikatesserna och TV4 filmade tillställningen och gjorde intervjuer inför den kommande premiären.  

  Bollnäs Surströmmingsskiva som arrangerats i 4 år, gjordes i år i samarbete med akademien i region  

  Mitt. Skivan som lockar mellan 80-100 deltagare håller till på Folkets Park ute på vackra Långnäs Udde i Bollnäs. Samarbetet med lokala odlare och Mathantverkare är en viktig röd tråd genom middagen för att lyfta lokal mat. Potatis, lök, dill, mejeri och bröd samt Hälsinge Ostkaka är några lokala inslag. Syftet med skivan är att få fler att äta suring samt att sprida kunskap om suringen och att få fler att förstå allvaret kring den politik som drivs till havs.  

  På Borkbo salteri genomfördes en uppskattad surströmmingskurs i två omgångar. Första delen var förberedelser i samband med fångsten och den andra i samband med burkning. Mycket uppskattad kurs med stor efterfrågan på uppföljning.   

  Region Svealand 

  Regionen har under denna period haft 4 styrelsemöten varav två där vi även förtärde Surströmming med tillbehör (dock ej alkohol förstås).  

  Styrelsen har bestått av Ordf. Robert Berntsson, Johan Spendrup, Christina Möller, Boo Dahlin, Margaretha Sherman samt Göran Folke. Utöver dessa så har även Carl-Henrik Söderlind deltagit men tyvärr avsagt sig uppdraget. 

  HALLÅ DÄR! Johan Kindberg (bilden) som är tillbaka på Ulvön igen, nu som platschef för Ulvö Hotell. Hur känns det?

  – Det känns fantastiskt att återvända till denna underbara ö och till detta jobb. Det är en riktig utmaning, speciellt som det inte är som köksmästare utan som platschef. Det var ett tag sedan jag hade ett sådant jobb. Jag tror det var typ 30 år sedan i Klimpfjäll. Det som var avgörande var att jag kommer närmare alla mina barn. Jag hade längre till dem när jag bodde och jobbade i Östersund.

  Under många år jobbade ju på Almagränd, bara något stenkast från hotellet. När gjorde du ditt allra första arbetspass på ön?

  – Det var i maj för 12-14 år sedan. Jag börjar bli till åldern så kom inte ihåg exakt vilket år det var. Men jag har varit på ön till och från sedan jag var barn. Jag är uppvuxen i Salsåker i Nordingrå. 

  Surströmmingen har följt dig under en stor del av din restaurangkarriär. På Ulvön och sedermera när du lanserade den på menyn på Bishops Arms i Sundsvall, Hotell Hallstaberget i Sollefteå och Restaurang Tiki i Östersund. Hur kommer du att jobba med surströmmingen på den plats som anses vara dess Mekka?

  – Jag är tacksam för att en sådan skatt som surströmming kom in i mitt liv. Jag började faktiskt med surströmmingen redan på Restaurang Varvsberget i Örnsköldsvik för 30 år sedan, vi hade den på menyn året runt där också. Här på Ulvö Hotell kommer både jag och köksmästaren Tor att jobba med middagar och avsmakningar och att prata om suringen.

  På vilket sätt avnjuter du personligen surströmming när du har möjlighet?

  – Jag tycker mest om det klassiska; Mjälloms gammaldags tunnbröd, mandelpotatis, suring, rödlök, créme fraiche, tomat. Öppen surklämma. Sen avnjuter jag den med goda vänner, det tror jag är viktigaste.

  Plats: Systrarna Söderström, Norrala-Sund

  Tid: kl. 15.00 – 16.00

  Till Årsmöte kallas betalande medlem i Surströmmingsakademien, varje medlem har en röst.

  Dagordning:

  Mötets öppnande

  Mötets behörighet

  Val av mötesordförande

  Anmälan av sekreterare

  Fastställande av dagordning

  Val av två justeringsmän

  Föredragning av Årsberättelse

  Föredragning av Ekonomisk redovisning

  Fastställande av resultat och balansräkning

  Revisionsberättelse

  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  Fastställande av årsavgift

  Val av ordförande i styrelsen

  Val av övriga styrelseledamöter 

  Val av 1 revisor och 1 suppleant, ett (1) år

  Val av valberedning (3 personer, varav en sk), ett (1) år

  Utnämning av Hedersmedlem

  Utnämning av ny Delegat

  Beslut gällande utdelning av Guldnål

  Motioner

   Frågor som väckts av styrelsen

   Övriga frågor

   Dekorering av Delegat

   Stämman avslutas

   //Styrelsen

   Handlingar finns att tillgå från den 30 mars på denna hemsida.

   | Olof Wigren |

   Liberalernas toppkandidat i Europavalet Anna Maria Corazza Bildt diplomerades den 8 februari som Surströmmningsambassadör.

   Surströmmingskademins motivering är att Anna Maria genom sitt arbete som Europaparlamentariker ”verkat för att ha bevarat, utvecklat och främjat surströmmingen som kultur och näring genom att sprida kunskap och motivera flera att ta till sig det kulturarv som surströmmingen står för”.

   – Jag är givetvis mycket stolt och hedrad över att bli Surströmmingsambassadö. Utmärkelsen är också ett bevis på att det går att ändra på saker i EU, säger Anna Maria Corazza Bildt i en kommentar.

   Anna Maria Corazza Bildts insats som Europaparlamentariker innebar att surströmming fortfarande kan säljas i Sverige och hon genomförde EUs kursändring bland annat under stort motstånd från andra, svenska, Europaparlamentariker.

   | Olof Wigren |

   Surströmmingsakademiens Guldnål 2023 har tilldelats Lars G Ohlsson, med följande motivering:

   “Lars var tidigt engagerad i Surströmmingsakademien och har under flera år varit dess Preses. När akademien regionindelades för några år sedan utsågs han till ordförande i Region Syd. Han har även varit verksam inom Svensk Handel och har med stort engagemang och goda kontakter på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att främja, utveckla och sprida surströmmingskulturen i landet.”