Skip to main content

Om Surströmmings

Akademiens historia

Vilka startade Surströmmingsakademien? Ruben Madsen och Leif Kärreby var dem som tog det första initiativet och tidigt var också Lars G. Ohlsson med tillsammans med bagaren Lars Holmberg. Finland representerades under en period av Per-Elof Boström. Starten skedde på Ulvön, där Surströmmingsakademien fortfarande har sitt säte.

Varför startade Surströmmingsakademien? Det framgår bäst av akademiens mål som fortfarande är de samma:

Surströmmingsakademien har till syfte att bevara och utveckla surströmmingskulturen samt främja näringens utveckling. Syftet realiseras genom information, marknadsföring och uppvaktningar samt genom lokala och regionala evenemang som stärker surströmmingskulturen och surströmmingsnäringen.”

Surströmmingsakademien är sedan 2018 uppdelad i regioner:

Region Norr; med säte i Luleå och med en gräns med Umeå i söder.

Region Mitt; med säte i Örnsköldsvik och en sydlig gräns vid Gävle.

Region Svealand; med säte i Stockholm och en sydlig gräns som ännu ej är preciserad.

Region Syd; säte i Beddingestrand med en ännu ej definierad nordlig gränd.