Om oss!

SurströmmingsAkademiens Historia
 

 

Vilka startade? Ruben Madsen och Leif Kärreby var de som tog det första initiativet, tidigt var också nuvarande Preses Lars G Olsson med tillsammans med Bagaren Lars Holmberg. Finland representerades under en period av Per-Elof Boström. Det är ett antal entusiaster som under åren suttit i akademien och dess styrelse. Starten skedde på Ulvön och där Surströmmingsakademien fortfarande har sitt kansli och säte.

Varför startade den? Det framgår bäst av akademiens mål som fortfarande är de samma : ”Surströmmingsakademien har till syfte att bevara och utveckla surströmmingskulturen samt främja näringens utveckling. Syftet realiseras genom information, marknadsföring och uppvaktningar samt genom lokala och regionala evenemang som stärker surströmmingskulturen och surströmmingsnäringen.”

Men från början var det huvudsakliga skälet att ha trevligt, träffas och avnjuta delikatessen från olika salterier. Efterhand utvidgades verksamheten med bl a Surströmmingsringen, som hjälpte intresserade att göra egen surströmming.

Ulvötestet som under en period var ett riksintresse där media hämtade sin information vid surströmmingspremiären. Numera nedlagt, bl a därför att det är så delade meningar kring hur man upplever smakerna.

Surströmmingsakademiens guldnål utdelas varje år till personer och/eller organisationer som på ett betydande sätt bidragit till Surströmmingskulturens traditioner, visioner, vård, uppmärksamhet och utveckling. Hitintills har 10 nålar utdelats, vilka finns under rubriken Guldnålen här på hemsidan.

2003 instiftades SurströmmingsSällskapet på Ulvön som en organisation under akademien. Tänkt som en surströmmingsälskarnas folkrörelse.

Bland större projekt kan nämnas när EU:s direktiv om Dioxin och PCB i livsmedel – bl a fisk – var aktuellt. Då drev akademien ett stort projekt inklusive seminarium med målsättningen att få till det undantag, som sedermera godkändes och fortfarande gäller. Både Livsmedelsverket och Jordbruksverket har vid olika tillfällen uppmanat branschen att söka Skyddad Ursprungs Beteckning för surströmming. Akademien har drivit projekten utan fullständigt framgång då tyvärr inte hela branschen kunnat ställa sig bakom ett sådant beslut. Därför ärför har en ur Europeisk synvinkel mycket unik maträtt inte blivit SUB-certifierad.

Ett nuvarande framgångsrikt projekt som drar intresse till surströmmingen är COOP-eventet som pågått i snart 10 år.  I ett dussintal stora COOP-butiker i Stor Stockholmsområdet bjuder akademien på mellan 6-7000 smakprover den 3:dje fredagen i augusti i samband med Surströmmingspremieren. Ca 35-40 medlemmar ställer upp och jobbar med 10-12 olika salteriers varumärken och berättar om deras olika egenskaper.

 

Under 2018 omorganiserades akademien i syfte att komma närmare alla som uppskattar surströmming. SurströmmingsSällskapet avvecklades och nu är alla medlemmar i Surströmmingssksdemien. På detta sätt blir det enklare att kommunicera och informera.

 

 

Surströmmingsakademien är sedan 2018 uppdelad i regioner:

Region Norr; med säte i Luleå och med en gräns med Umeå i söder.

Region Mitt; med säte i Örnsköldsvik och en syd gräns vid Gävle.

Region Svealand; med säte i Stockholm och en sydlig gräns som ännu ej är preciserad

Region Syd; säte i Beddingestrand (under uppbyggnad) med en ännu ej definierad nordlig gränd.

Detta dokument är skrivet 2018.