Skip to main content

Våra

Medlemskap

Medlem: Medlemskap i Surströmmingsakademien står öppet för varje person som vill verka i enlighet med akademiens syfte. Medlemskap erhålls genom anmälan och registrering samt betalning av årsavgiften 200 kr.

Delegat: Surströmmingsakademien kan ur kretsen av medlemmar välja särskilda delegater med uppgift att verka som ambassadörer för surströmmingen. Delegater väljs in av akademiens årsstämma.

Hedersmedlem: Medlemmar som utmärker sig genom långvariga och för akademien särskilt värdefulla insatser kan utnämnas till hedersmedlemmar.

Ambassadör: Till ambassadör utnämns personer som verkat och verkar för surströmmingen kultur och utveckling.