Skip to main content

Beredning av surströmming enligt beskrivning av Historiker Abraham Hülphers år 1780

"Sedan strömmingen är gälad och sköjld, lägges den i kolfat halvt dygnt eller mer, att vattnet får väl rinna av, och skadar ej om den blir mjuk.

Till en fjärding sådan, tages sönderstött salt 7 mark i början av sommaren, men 6 mark emot hösten, som blandas tillhopa i något stort kärl, och med händerna röres om, lägges sedan i tunnor med salt ovanpå; när den stått i 8 à 14 dagar öppet, slås bottnen till, och stjälpes omkull, då strömmingen surnar, men göres ett svickhål med tapp på övre sidan, som öppnas ibland, att vädret kan utgå, under jäsningen."