Skip to main content

Akademiens

Regioner

Surströmmingsakademien är sedan 2018 uppdelad i fyra regioner.

Region Norr; med säte i Luleå och med en gräns med Umeå i söder.

Ordförande för region Norr är:
Ulf Lindgren
ulf.lindgren@surstrommingsakademien.se


Region Mitt; med säte i Örnsköldsvik och en syd gräns vid Gävle.

Ordförande för region Mitt är:
Jan Sahén 
jan.sahlen@surstrommingsakademien.se


Region Svealand; med säte i Stockholm och en sydlig gräns som ännu ej är preciserad

Ordförande för region Svealand är:
Robert Berntsson robert.berntsson@surstrommingsakademien.se


Region Syd; säte i Beddingestrand (under uppbyggnad) med en ännu ej definierad nordlig gränd.

Ordförande för region Syd är:
Lars Ohlsson larsg.ohlsson@surstrommingsakademien.se