Sverige uppdelat

Regioner
 

Surströmmingsakademien är sedan 2018 uppdelad i regioner:

Region Norr; med säte i Luleå och med en gräns med Umeå i söder.

Region Mitt; med säte i Örnsköldsvik och en syd gräns vid Gävle.

Region Svealand; med säte i Stockholm och en sydlig gräns som ännu ej är preciserad

Region Syd; säte i Beddingestrand (under uppbyggnad) med en ännu ej definierad nordlig gränd.

På respektive regions sida kan ni läsa lite mer om den regionen och deras arbete, event och händelser.