Skip to main content

Sjung och var glad!

Med Östen och Jens!

ALLA GODA VÄNNERS SKÅL 

BURKARNA FRÅN BORKBO

ANDRA KNAPPEN

JAG TAR MUMMA NÄR GUMMAN MIN TAR NUBBE

UPP OCH NUBBA BROR

DU SKA FÅ MIN GAMLA BRÄNNVINSAPPARAT

ABSOLUTISTEN

2016 ÅRS BÄSTA SNAPSVISA

ALLA TALLARNA

GRAVÖLSVISA FRÅN RENGSJÖ

ALLA GODA VÄNNERS SKÅL
Ja, alla goda vänner, skål Gutår!
Ja, alla goda vänner, skål Gutår!
Närvarande, frånvarande och dom som komma farande,
Gutår!

BURKARNA FRÅN BORKBO
Mel. Flickorna i Småland

När nätterna blir längre och när natten blir sval
då kommer det en högtid som är sommarens final.
Det ligger nåt i luften och vi vet nog vad det är,
det vattnar sej i munnen när man tänker på sån´t där.

Det är burkarna från Borkbo,
det är strömmingen som e´
kultiverad och förädlad till en högre kvalite´!
Det är burkarna från Borkbo,
som är lagrade så att
de har blivit hela Sveriges gastronomiska skatt

ANDRA KNAPPEN
Mel. Lysmaskidyll

Nu ska vi ta den andra knappen
det kan vi läsa här på lappen.
Då har vi fått en i vard´ra benet
men då uppstår ju det problemet,
törs jag ta fler än en per spira
nu när jag också har druckit bira.
Låtsats att du är schizo-fren
då har du fyra ben

JAG TAR MUMMA NÄR GUMMAN MIN TAR NUBBE
Mel Jag är ute när gumman min är inne

Jag tar mumma när gumman min tar nubbe
för hon vill inte att jag dricker sprit,
å då framstår jag som en nykter snubbe
men jag tycker att mumman smakar skit.

Så jag blandar mumman min med nubbe
å när gumman tar sin akvavit,
skålar hon ju med gubbe
som har mumman full med nubbe,
jag blir full men gumman tror att jag är vit.

UPP OCH NUBBA BROR
Mel. Schottis på Valhall

Upp o nubba bror, ta en sup med mor
det är surströmmingsfest här ikväll.
Skynda på, inge söl, det finns brännvin o öl
våran törst den är professionell.
Som i Valhalls da´r, vi sju snapsar tar,
ransonering är ej aktuell,
för på Borkbos vis är vår törst som en gris
ty den återuppstår varje kväll.

DU SKA FÅ MIN GAMLA BRÄNNVINSAPPARAT
Mel. Du ska få min gamla …

Du ska få min gamla brännvinsapparat,
jag behöver inte mer nåt destillat.
För jag vet en bättre doning,
på min nubbe gör jag kloning
och får helor, halvor tersen i kvadrat.

ABSOLUTISTEN
Mel Då går vi till Maxim

Jag dricker Absolut,
från morr´n till kvällens slut.
Jag dricker varje timma
och går i ständig dimma.
Men bara absolut och inget substitut,
erkänner därför först som sist,
jag är absolutist

2016 ÅRS BÄSTA SNAPSVISA
Mel. Det var på Capri

Att köpa byxor är en prövning för många,
dom sitter sällan så bra som dom ska.
Dom är för korta, för långa för trånga
men en snaps sitter jämnt som den ska.

ALLA TALLARNA
Mel. Valfri

Alla tallarna, alla tallarna, alla stora, alla små
Alla tallarna, alla tallarna, ska koka rännvin på.
Alla tallarna, alla tallarna, ifrån roten till dess topp.
Alla tallarna, alla tallarna, ska vi ta o ricka opp!

GRAVÖLSVISA FRÅN RENGSJÖ
Ja dricker brännvin nu mens ja lever
när ja ä dö så har ja inte ti.
Ja dricker brännvin nu mens ja lever ,
när ja ä dö så ha ja inte ti.
När som ja själver ligger i mull,
kan ja för inte supa mej full. När som ja själver ligger i mull, kan ja för inte supa