Skip to main content

Ulvötestet

Ulvötestet

Tid och plats:

Genomföres årligen i SurströmmingsAkademiens regi
Lördag före tredje torsdag i augusti i Ulvöhamn.

Målsättning:

Att fastställa; konsistens, sälta och smak samt helhetsintryck hos olika surströmmingsmärken från årets produktion samt att utse “Årets Surströmming”.

Testgrupp:

SurströmmingsAkademiens delegater stol 16, 17 och 18. Eller dess suppleanter.

Genomförande:

12.00 Testgruppen genomför testet med öppet redovisade märken.
Till strömmingen serveras endast bröd samt vatten.
Personliga protokoll föres under testet.

14.00 Testgruppen sammanträder och enas om en gemensam bedömning i varje kriterie;
Konsistens: Fast till Mjäll.   Sälta: Låg till hög.   Smak: Mild till stark.

15.00 Tillkännagivande. Titeln “Årets Surströmming” har av SurströmmingsAkademien Ulvötestet xxxx tilldelats märket …………………!

17.00 Mix and Mingle. Välkomstdrink – snacks

18.00 Ulvötestfest. Tema: “Årets Surströmmingar”:
Komplett “Surströmmingsfatabur” serveras för;
• SurströmmingsSällskapet
• SurströmmingsAkademien
• Gäster
• Press

24.00 Testresultatet distribueras till media och via Internet.

Anmälan till Ulvötestfest

Anmälan till Ulvötestfest (max 25 platser) senast 1 Augusti. [E-post anmälan]