SurströmmingsAkademiens guldnål utdelas till personer och organisationer som på ett betydande sätt bidragit till Surströmmingskulturens traditioner, visioner, vård, uppmärksamhet och utveckling.

Guldnålen utdelas högtidligt på Surströmmingens premiärdag 3.e torsdagen i augusti varje år.

Tidigare mottagare av SurströmmingsAkademiens Guldnål:

Guldnål 1 Krögare Gunnar Ekdahl Restaurang Tennstopet Stockholm
Guldnål 2 Museiintendent Arne Söderström Örnsköldsviks Museum
Guldnål 3 Produktionschef Thomas Hägglund AB Gösta Hannells Fisksalteri Skagshamn
Guldnål 4 Diversearbetare i Kultur Gunnar Erkner Höga Kusten Ångermanland

Guldnål 5 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson tilldelas Guldnålen med följande motivering:

“Genom sitt ledarskap och stöd för satsningen på Matlandet Sverige har landsbygdsministern
belyst värdet av vår kulinariska historia och kultur. Surströmming är en del av detta som vi värnar om!
Han har visat stor respekt för det nationella värdet av mindre näringar och speciellt fisket och kustkulturen utefter Norrlandskusten.
Han har, genom sitt agerande, värnat om en utsatt yrkeskategori och därigenom stimulerat fortlevnad av
norrlandsfisket, salteribranschen och Surströmming som nationell identitet.”

Guldnål 6 Saltören och estradören Ruben Madsen tilldelas Guldnålen med följande motivering:

“För banbrytande insatser inom surströmmingsnäringen, som producent, historiker och informatör med ett genomgripande entreprenörskap och stort engagemang. Han har varit initiativtagare till bildandet av SurströmmingsAkademien och SurströmmingsSällskapet och har under många år outtröttligt verkat, och fortfarande verkar, för att bevara och utveckla surströmmingskulturen, sprida kunskap om surströmming som kulinarisk läckerhet och som en medelpunkt i en social samvaro kring ett fest- eller vardagsbord.”

Guldnål 7 Landshövding Bo Källstrand tilldelas Guldnålen med följande motivering:

“För positivitet och engagemang i ett flertal aktiviteter med mål att främja en fortsatt utveckling och fördjupning av surströmmingskulturen i hela landet, men med viss betoning på Västernorrland. Surströmmingskulturen som traditionsbärare skapar både nytta och nöje för näring och folkliv. Landshövdingens stöd har i detta avseende varit viktigt och betydelsefullt.”

Guldnål 8 Kallax Bygdegårdsförening Kallax by tilldelas Guldnålen med motivering:

” I 25 år har Kallax Byggdegårdsförening årligen samlat byborna till stor gemenskap inför och under surströmmingspremiären. Man startar några dagar innan premiären med burkning och försäljning – och alla är välkomna att delta. På premiärdagen går “alla ur huse” för att ansluta sig till gemenskapen. Föreningen har därmed lyckats engagera en hel by till att samlas kring surströmming, som fått namnet Grand Kallax. Detta är ett utmärkt exempel på vad man kan åstadkomma med surströmmingen i centrum. Kallax bygdegårdsförening är därmed en given mottagare av SurströmmingsAkademiens Guldnål 2015.”

Guldnål 9 Preses emeritus Boo Dahlin tilldelas SurströmmingsAkademiens Guldnål med motiveringen:

“Boo Dahlin har med stor idérikedom, stark drivkraft och förmåga till kontaktskapande engagerat fört SurströmmingsAkademien vidare och därigenom, men också i övrigt, förtjänstfullt främjat och utvecklat surströmmingskulturen i Sverige.”