Styrelsen

Ordförande: Robert Berntsson (1 år).

Sekreterare: Margareta Scherman (2 år).

Kassör: Carl-Henrik Söderlind (2 år).

Övriga ledamöter: Ulf Lindgren (2 år), Anders Källström (2 år), Helen Westelius (2 år), Jan Sahlén (1 år), Björn Lundgren (1 år) och Lars G. Ohlsson (1 år).