Skip to main content

Surströmmingsakademiens

Styrelse

Ordförande: Jan Sahlén (nyval, 1 år).

Sekreterare: Mikaela Fredriksson (nyval, 2 år).

Kassör: Carl-Henrik Söderlind (1 år).

Övriga ledamöter: Malin Söderström (1 år), Lars G Olsson (omval, 1 år), Héléne Westelius (omval, 2 år), Robert Berntsson (nyval, 2 år), Björn Lundgren (omval, 2 år), Jon Lyster (omval, 1 år).

Revisor och revisorssuppleant: Leif Kärreby, revisor (omval, 1 år), Conny Roth, revisorssuppleant (omval, 1 år).

Valberedning: Christina Möller (omval, 1 år), Lars G. Olsson (omval, 1 år) och Robert Berntsson, sammankallande (nyval, 1 år).