STYRELSEN 

Styrelse vald vid Surströmmingsakademiens årsmöte den 14 mars 2020

Ordförande
Robert Berntsson – 1år

Ordinarie styrelsemedlemmar
Margareta Scherman – 1 år
Ulf Lindgren (Norr) – 1 år
Jan Sahlén (Mitt) – 2 år
Anders Källström – 1 år
Lars G Olsson (Syd) – 2 år

Suppleanter
Carl-Henrik Söderlind – 2 år
Björn Lundgren – 2 år

Revisorer
Leif Kärreby
Conny Roth (suppl.)

Valberedning
Christina Möller
Lars G Olsson
Olof Wigren