Skip to main content

Surströmmingsakademiens

Styrelse

Ordförande: Jan Sahlén (omval, 1 år).

Sekreterare: Mikaela Fredriksson (1 år kvar).

Kassör: Carl-Henrik Söderlind (omval, 2 år).

Övriga ledamöter: Malin Söderström (omval, 2 år), Lars G Olsson (omval, 2 år), Héléne Westelius (1 år kvar), Robert Berntsson (1 år kvar), Björn Lundgren (1 år kvar), Jon Lyster (omval, 2 år).

Revisor och revisorssuppleant: Leif Kärreby, revisor (omval, 1 år), Conny Roth, revisorssuppleant (omval, 1 år).

Valberedning: Christina Möller (omval, 1 år, sammankallande), Göran Folke (nyval, 1 år) och Tom Sahlén (nyval, 1 år).