Styrelsen

Ordförande: Robert Berntsson (1 år).

Sekreterare: Margareta Scherman (1 år).

Kassör: Carl-Henrik Söderlind (2 år).

Övriga ledamöter: Malin Söderström (2 år), Helene Westelius (1 år), Jan Sahlén (2 år), Björn Lundgren (1 år), Jon Lyster (1 år).

Revisor och revisorssuppleant: Leif Kärreby, revisor (1 år), Conny Roth, revisorssuppleant (1 år).

Valberedning: Christina Möller (1 år), Lars G. Ohlsson (1 år) och Boo Dahlin, sammankallande (1 år).