Skip to main content

Mottagare av Guldnålen

Mottagare av

Guldnålen

SurströmmingsAkademiens guldnål utdelas till personer och organisationer som på ett betydande sätt bidragit till Surströmmingskulturens traditioner, visioner, vård, uppmärksamhet och utveckling.

Här är samtliga mottagare av SurströmmingsAkademiens Guldnål:

Guldnål 1: Krögare Gunnar Ekdahl, Restaurang Tennstopet, Stockholm. Motivering: “Krögare Gunnar Ekdahl har med stor känsla för matkultur och kvalitet lyft fram surströmming som delikatess och traditionsbärare. Genom de årliga premiärerna vid Restaurang Tennstopet har Gunnar Ekdahl under ett flertal decennier försvarat surströmmingskulturen och starkt bidragit till utvecklingen av surströmming som en kulinarisk upplevelse.”

Guldnål 2: Museiintendent Arne Söderström, Örnsköldsviks Museum. Motiveringen: “Museiintendenten, hembygdsambassadören, TV-personligheten och kåsören Arne Söderström har, sedan tidig ungdom, med innerlig kärlek, respekt och mycket stort kunnande och kompetens förmedlat den lokala kulturens värden. I detta har Arne Söderström lyft fram surströmming såväl lokalt som nationellt. Dess hantverk, historik, tradition och förankring i den lokala folkliga kulturen. Arne Söderström är också upphovsman och har förmedlat visionen såväl som processen bakom förverkligandet av Fiskevistet, Surströmmingsmuseet, Skeppsmaln.”

Guldnål 3: Produktionschef Thomas Hägglund, AB Gösta Hannells Fisksalteri, Skagshamn. Motivering:“Thomas Hägglund har lång erfarenhet och gedigen kunskap om surströmmingskulturen och dess bransch. Som produktionschef vid AB Gösta Hannells Fisksalteri i Skagshamn har han under flera decennier förädlat ett flertal märken till produkter av absolut högsta kvalitet. Han har speciellt utvecklat Röda Ulven till Sveriges ledande märke, väl förankrat i den svenska surströmmings- och kultursjälen. Till detta har Thomas Hägglund presenterat sig som en stor försvarare av havet och dess ekologi. Ett fortsatt levande hav, med stor artrikedom och vårdat fiskebestånd behöver kompetenta och engagerade personer som Thomas Hägglund.”

Guldnål 4: Diversearbetare i kultur Gunnar Erkner, Höga Kusten, Ångermanland. Motivering:“Gunnar Erkners engagemang för surströmmingskulturen kännetecknas av besjälad innerlighet. Barndomsdrömmen att blott snickare och lokförare har som karaktärsdrag – att bygga och att dra stora lass – fått blomstra i andra former. Med slipade verktyg som författare, illustratör, grafiker, estradör med mera med mera, har Gunnar Erkner skapat bestående värden och kulturella dokument. I samband med “hemresan” till Skagshamn 1975, grannskap med Röda Ulven och Hannells Salteri, drabbad av surströmmingskustens förföriska doft, accelererade engagemanget för dess kultur.Med pärlor som “Skags Kapell – kapellet med gäddstören”, “Skeppsmaln – fiskeläget mellan mal och häll”, “Längs Höga Kusten”, “Fiskevistets fyra ramhäften” och “Mmm… surströmming, krypare och tunnbröd”, samt därtill sitt ledande uppdrag som Fiskevistet Surströmmingsmuséets konstnärliga allt-i-allo, har Gunnar Erkner bidrag till surströmmingskulturens dynamik och utveckling.”

Guldnål 5: Landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Motivering: “Genom sitt ledarskap och stöd för satsningen på Matlandet Sverige har landsbygdsministern belyst värdet av vår kulinariska historia och kultur. Surströmming är en del av detta som vi värnar om! Han har visat stor respekt för det nationella värdet av mindre näringar och speciellt fisket och kustkulturen utefter Norrlandskusten. Han har, genom sitt agerande, värnat om en utsatt yrkeskategori och därigenom stimulerat fortlevnad av norrlandsfisket, salteribranschen och surströmming som nationell identitet.”

Guldnål 6: Saltören och estradören Ruben Madsen, Ulvön. Motivering: “För banbrytande insatser inom surströmmingsnäringen, som producent, historiker och informatör med ett genomgripande entreprenörskap och stort engagemang. Han har varit initiativtagare till bildandet av Surströmmingsskademien och Surströmmingssällskapet och har under många år outtröttligt verkat, och fortfarande verkar, för att bevara och utveckla surströmmingskulturen, sprida kunskap om surströmming som kulinarisk läckerhet och som en medelpunkt i en social samvaro kring ett fest- eller vardagsbord.”

Guldnål 7: Västernorrlands landshövding Bo Källstrand. Motivering: “För positivitet och engagemang i ett flertal aktiviteter med mål att främja en fortsatt utveckling och fördjupning av surströmmingskulturen i hela landet, men med viss betoning på Västernorrland. Surströmmingskulturen som traditionsbärare skapar både nytta och nöje för näring och folkliv. Landshövdingens stöd har i detta avseende varit viktigt och betydelsefullt.”

Guldnål 8: Kallax Bygdegårdsförening, Kallax by.  Motivering: ” I 25 år har Kallax Bygdegårdsförening årligen samlat byborna till stor gemenskap inför och under surströmmingspremiären. Man startar några dagar innan premiären med burkning och försäljning – och alla är välkomna att delta. På premiärdagen går “alla ur huse” för att ansluta sig till gemenskapen. Föreningen har därmed lyckats engagera en hel by till att samlas kring surströmming, som fått namnet Grand Kallax. Detta är ett utmärkt exempel på vad man kan åstadkomma med surströmmingen i centrum.”

Guldnål 9: Preses emeritus Boo Dahlin. Motivering: “Boo Dahlin har med stor idérikedom, stark drivkraft och förmåga till kontaktskapande engagerat fört SurströmmingsAkademien vidare och därigenom, men också i övrigt, förtjänstfullt främjat och utvecklat surströmmingskulturen i Sverige.”  

Guldnål 10: Leif Kärreby, Sundsvall. Motivering: “Med stort engagemang och talang har Leif som en av grundarna av Surströmmingsakademien alltsedan dennas instiftande med bravur ansvarat för administration och ekonomi. Härutöver har han med sin insikt i offentlig verksamhet skapat betydelsefulla kontakter i arbetet med att söka stöd för olika aktiviteter. Därigenom har han förtjänstfullt medverkat till att främja och utveckla surströmmingskulturen i Sverige.”

Guldnål 11: Christina Möller, Stockholm. Motivering: “Med stort engagemang och stor kunskap har Christina med sina omfattande kontakter och goda insatser inom matkulturens område, på ett mycket förtjänstfullt sätt medverkat till att i Sverige främja, utveckla och sprida surströmmingskulturen, vilken kommit att bli en stark och betydande tradition i landet.”

Guldnål 12Skådespelaren Stefan Sauk, Stockholm. Motivering: “Som en av landets mest kända surströmmingsälskare har Stefan med stort engagemang spridit kunskap om surströmmingskulturen i Sverige, ofta via radio och TV. Därmed har han på ett mycket förtjänstfullt sätt starkt bidragit till att främja och utveckla surströmmingens kultur och näring i Sverige.”

Guldnål 13: Världens största surströmmingsskiva i Alfta, Hälsingland. Motivering: “Sedan 1978 har Världens största surströmmingsskiva i Alfta årligen samlat ett stort antal människor till fin gemenskap under goda och glada former i anslutning till surströmmingspremiären. Bakom arrangemanget står Alfta GIF Hockey, Alfta Lions Club och Alfta ÖSA Ok. Evenemanget kräver gedigen engagemang från både föreningar, organisationer och privatpersoner. En som i hög grad bidragit till framgången är Karin Boström Wiklund som i många år entusiastiskt stått bakom ledarskapet. Detta är ett enastående exempel på vad man kan åstadkomma med surströmmingen i centrum.”

Guldnål 14: Robert Berntsson, Sigtuna. Motivering: “Robert har varit Preses i akademien under ett flertal år samt är ordförande i Region Svea i akademiens regionala organisation. Han har samtidigt innehaft ledande befattningar inom livsmedelshandeln. Med stort engagemang och goda kontakter har han drivit akademien vidare och förtjänstfullt medverkat till att främja, utveckla och sprida surströmmingskulturen i landet.”

Guldnål 15: Lars G Ohlsson, Beddingestrand. Motivering: Lars var tidigt engagerad i SurströmmingsAkademien och har under flera år varit dess Preses. När Akademien regionindelades för några år sedan utsågs han till ordförande i Region Syd. Han har även varit verksam inom Svensk Handel och har med stort engagemang och goda kontakter på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att främja, utveckla och sprida surströmmingskulturen i landet.”