Skip to main content

Välkommen till

Surströmmingsakademien

Surströmmingsakademiens syfte är att bevara och stärka surströmmingskulturen och främja näringens utveckling. 

Surströmmingen är en del av ett kulturarv som vi bör och vill vårda.

Surströmmingsakademiens ambition är att förmedla de bästa kunskaperna om surströmmingens historia, om tillverkningsmetoder förr och nu, om salterierna och deras utveckling.  

Surströmmingsakademien är inte en branschorganisation för landets salterier, men vi ser det som vår uppgift att med olika arrangemang och aktiviteter stödja branschen och surströmmingskulturen i dess helhet.

Det sker genom att vi vi bygger nätverk och informerar, arrangerar provsmakningar, samarbetar med organisationer, grupper och företag.

Utöver att njuta av surströmming hoppas vi att du vill ansluta dig till oss och hjälpa till att förädla surströmmingskulturen.
Du kan bli medlem i Surströmmingsakademien för 200 kronor per år och därmed stödjer du vårt arbete med att bevara och utveckla surströmmingskulturen och näringen.

Bli medlem

Stöd vårt arbete att sprida kulturen