Stöd surströmmingskulturen
Bli medlem
Butiken

Vad behöver du?

Följ oss
Relativt nytt

Inför Surströmmingsakademiens årsstämma den 27 april

Surströmmingsakademien håller sin årsstämma den 27 april kl 17.00. På grund av pandemin kommer den att genomföras digitalt och varje medlem kommer att få en inbjudan att delta via e-post. Årsstämman kommer att hållas via Microsoft Teams. Dagordning: Mötets öppnande...

Lilla suren

En snapsvisa inskickad till oss, skriven av Joakim Hillberg. Med tillhörande bilder från deras tillställning. "Är Göteborgare med släkt och sommarställe i Hälsingland (Söderhamn) så uppvuxen med surströmming som både jag och min fru uppskattar. Är även med Västsvenska...

Från tunna till Burk

Under söndagen samlades ett 30 tal bybor vid bygdegården i Kallax by för att ordna så att den 30:e upplagan av Grand Kallax Original Surströmming kunde iordningställas. Det görs bara 1 000 burkar av den varje år, säljs inte i butik utan kan enbart köpas av invånarna i...

Surströmming efter en arbetsdag

Surströmming med tillbehör, vad kan smaka bättre för fyra bröder (en bakom kameran) efter en dags dassbygge i Härjedalens fjällvärld (Kesudalen) i början av augusti. Visst ser det väl härligt ut