Skip to main content

Historik

Idag

Idag finns 1 salteri på Ulvön. Ulvö Lilla Salteri med varumärken Erik den Röde och Ulvöprinsen.

1945 köpte Gösta Hannells Fisksalteri AB Skagshamn märket Röda Ulven och 1976 märket Guldfisken. Hannells gör också Mannerströms surströmming och är det näst största salteriet.


Det största salteriet är Oskars i Tynderö som också är marknadsledande med Oskars och Höga Kusten som varumärken.

Tredje största salteriet är BD Fisk Kalix med varumärkena: Kallax och Storö.

Borkbo salteri i Enånger har varumärket Borkbosuringen.

På Upplands nordkust ligger Hållstrands fisk och rökeri i Hästskär. Råvaran till surströmmingen kommer från Bottenhavet.

Några mindre salterier med uppskattade produkter är också Bockön utanför Kalix och Rovögern utanför Umeå

Sedan några år tillbaka har de större salterierna tagit fram en ny produkt; Surströmmingsfilé. Denna produkt med egen karaktär och smak har blivit mycket populär. Den är mycket lättäten och tilltalar ungdom och gamla. De flesta vill emellertid behålla samtliga ritualer runt ätandet och föredrar helströmming som skall rensas.

Surströmmings Akademien instiftades 26 Augusti 1999 Ulvöhamn.

Uppdraget är att främja och bibehålla Surströmmingskulturen.
Verksamhet kommer att vara
Historie och nutids forskning, Information / Utbildning, Ulvötestet, Surströmmingssälskapet, Internationella kontakter, och Dokumentation.

År 2001 fanns det ca. 21 salterier fördelade på 3 grupper; Stora salterier (4), mindre salterier (5), kultursalterier (12) med, tillsammans, 26 olika märken.

Intresseföreningen för Norrlands Salterier som är branchorganisationen gav följande statistik för år 2001:

 • 9 medlemsföretag.
 • Sysselsätter 93 personer med särskilt kunnande.
 • Av 564 ton strömming produceras 819.900 burkar hel surströmming
 • Av 152 ton strömming, skuren till filé, produceras 202.800 burkar Surströmmingsfilé.
 • 15 olika märken.
 • 97,5% av marknaden
 • Hel surströmming behåller sina volymer. Surströmmingsfilé ökar.
 • 58,35% säljs norr om Dalälven.
 • 41,46% säljs söder om Dalälven.
 • 0,19% säljs på export

SurströmmingAkademien har insamlat statistik för 2009:
4 + 3 + 5 (12) salterier producerade Surströmming av
605,1 ton vårfiskad strömming som råvara samt.
58,5 ton filéråvara;

58.000 1/1-burkar innehållande ca 290.000 måltider
498.150 1/2-burkar innehållande ca 1.494.000 måltider
264.000 1/4-burkar innehållande ca 529.000 måltider
175.000 1/4-burkar filé innehållande ca 527.400 måltider

Summa burkar: 995.150 (Max kapacitet ca 1.200.000 burkar)
Summa måltider: 2.840.850

+ förstärkta traditioner, milliontals smakupplevelser, hundratusentals sociala gemenskaper och nationell känsla av något unikt och eget i det internationella perspektivet.

Sålt norr om Dalälven 48,5%
Sålt söder om Dalälven 51,3%
Sålt på export 0,2%

Största marknaden: Stockholmsområdet.
Andra stora marknader: Norrlandskusten, Dalarna, Jämtland.

Största försäljningsperioden: Augusti – September.
Andra stora försäljningsperioder: Midsommar, Jul, Nyår, Sommaren.
Före inträdet i Eu omgavs Surströmmingskulturen av 2 grupper:

 • De som uppskattar och
 • De som inte uppskattar Surströmming.

Efter inträdet i den Europeiska gemenskapen har de olika medlemsländerna stärkt försvaret av sina värderingar, livsstil och sin kultur i alla dess delar.

Därav och nu omges Surströmmingskulturen av 2 grupper och en 3:e grupp som omsluter de 2 andra:

 • De som uppskattar surströmmingens kulinariska värden.
 • De som inte uppskattar surströmmingens kulinariska värden.
 • Samt den grupp som omsluter de 2 andra grupperna — de som ställer sig sig bakom Surströmming som en
  nationell identitet.

58% äter Surströmming 1 gång per år.
36% äter Surströmming 2-3 gånger per år
3% äter Surströmming 4-10 gånger per år
1% äter Surströmming mer än 10 gånger per år

Detta ger att 2.076.625 personer äter 2.840.850 måltider per år.
Varje person äter i genomsnitt 1,368 måltider per år.
Varje person äter i genomsnitt 5,472 Surströmmingar per år.

Surströmming är en unik produkt. Nordsvensk, stolt, internationell storhet var och hur den än upplevs!