Medlemsskap!

Medlemmar Delegater Ambassadörer
 

 

Medlem: Medlemskap i Surströmmingsakademien står öppet för envar som vill verka i enlighet med akademiens syfte. Medlemskap erhålls genom anmälan och registrering samt betalning av årsavgift.

Som medlembevis får man en pin, tidningen suringen, ett diplom att printa ut själv och ett medlemskort som följer med den betalda fakturan. Man har 10% rabatt i e-butikens sortiment och blir inbjuden att delta på olika sätt i Akademiens olika event.

 

Delegat: Surströmmingsakademien kan ur kretsen av medlemmar välja särskilda delegater med uppgift att verka som ambassadörer för surströmmingen. Delegater väljs in av akademiens årsstämma.

Hedersmedlem: Medlemmar som utmärker sig genom långvariga och för akademien särskilt värdefulla insatser kan utnämnas till hedersmedlemmar.

Ambassadör: Till ambassadör utnämns personer som verkat och verkar för surströmmingen kultur och utveckling.

 

 

[et_pb_shop type=”product_category” include_categories=”110″ orderby=”menu_order” _builder_version=”3.25.3″][/et_pb_shop]