Det senaste?

Region North
 

Region Norr; med säte i Luleå och med en gräns med Umeå i söder.

Ordförande för region Norr är: Ulf Lindgren ulf.lindgren@surstrommingsakademien.se