Skip to main content

Region Mitt:s ordförande om planerna för 2021

Jan Sahlén, ordförande för Region Mitt och styrelseledamot i Surströmmingsakademien; hur ser du på 2021 och vilka aktiviteter planeras i din region?

– Jag blev invald i Surströmmingsakademiens styrelse för ett år sedan när coronasmittan just hade fått fäste i Sverige. Jag har därför aldrig träffat de andra i styrelsen eftersom vi bara haft telefonmöten. Likadant med ordförandeskapet i Region Mitt där mitt uppdrag var att forma en ny styrelse. Inga fysiska möten, men via telefon- och zoommöten har vi formulerat en verksamhetsplan för 2021 och succesivt utökat antalet styrelseledamöter. Styrelsemötena med Surströmmingsakademien har varit särskilt lärorika för mig för att lära känna akademiens historia, rutiner och hur man arbetar i de andra regionerna.

Det här är verksamhetsplan för Region Mitt för 2021:

  • Arrangera ett event på Ulvön i samband med surströmmingspremiären, med dragspelsmusik. Erbjuda båttransport och övernattning.
  • Erbjuda restaurangerna High Coast Destillery (Box) och Björkudden ett surströmmingsarrangemang med guidning och provsmakning. Ev också dragspelsmusik. Involvera älvbåtarna i planeringen.
  • Initiera kontakter med fermenteringstraditioner i Tröndelag och Österbotten.
  • Återuppta det vilande bokprojektet om surströmmingens historia.
  • Etablera kontakter med surströmmingssällskap för att förmedla upplevelser och omdömen till FB-sidan och Suringen.

Vilka är med i Region Mitt:s styrelse för närvarande?

– Vi är dagsläget sex ledamöter: jag, Olof Wigren, Tom Sahlén, Anders Källström, Per Nordlinder och Tobias Andersson. Dom båda sistnämnda är från Ulvön. Kvinnor efterlyses! Den av oss som är mest insatt i de olika frågorna tar ett ansvar för planering och förberedelser. Sedan diskuterar vi förslagen i styrelsen innan beslut.

Ge oss en bild av Jan Sahlén.

– Jag är uppväxt vid Ångermanälven, i Nyhamn, Bjärtrå. Bor sedan 30 år tre kilometer därifrån, i Köja. Däremellan har jag varit bosatt i Kramfors, Stockholm, Sundsvall och Härnösand och under den resan har jag också skaffat hustru och tre barn. Jag är en föreningsmänniska som främst engagerat mig i lokala kultur- och kulturarvsföreningar med publik verksamhet. Mitt yrkesliv kan sammanfattas i 15 år som chef i arkivsektorn, 15 år som chef i utvecklings-och tillväxtfrågor på Landstinget Västernorrland och fem år som kommunalråd i Kramfors kommun.

Du som bor vid Ångermanälven, är surströmmingskulturen lika stark där som ute vid kusten?

– Nej, men jag tror att skillnaderna avtar allt mer. Den är starkast i fiskelägen där vissa sjöbodar fortfarande doftar fisk och surströmming, men jag tror att moderna samhällen utmed kusten har samma relation till surströmmingskulturen som samhällen i inlandet. Banden mellan industriådalen och kustfisket var stark fram till 1950-talet. Fiskare sålde färsk strömming direkt från sina båtar i sågverkssamhällena och senare ersattes båtarna med en Volvo Duett som distribuerade färsk fisk till hushållen. Givetvis distribuerades även lokalproducerad surströmming, direkt från källan.

Hur ofta äter du surströmming varje år och anordnas det normalt några gemensamma surströmmingsfester där du bor?

– Jag äter normalt surströmming tre-fyra gånger per år, ofta i anslutning till premiären. Och när det sker är det nästan alltid fest, med familjen, med vänner eller som en fest i byn. Vi jämför olika sorter, diskuterar klämmans och rödlökens för och nackdelar och njuter av att vara en del av surströmmingskulturen. Vi har ett Folkets Hus i byn som under tio år arrangerat fyra grillkvällar per sommar. I somras blev det en femte uppskattad kväll utan grillar. Vi testade spännande inläggningar från Hårte, Borkbo och Oskars tillsammans med bl a picklad rödlök. Vi såg en ny tradition födas.

Vad tror du ska till för att medelåldern på surströmmingsfantasterna ska sjunka? Hur locka fler unga människor att äta surströmming?

– Mycket svår fråga. Vem såg att vinterbadandet bland ungdomar skulle öka? Om jag tittar på min egen familj äter alla tre barnen med respektive surströmming. Inklusive en inflyttad engelsman. Jag tror intresset för surströmming är kopplat till traditionen, men också intresset för lokalt producerad mat och dess ursprung och historia. Intresset för smaker.

Kan årets surströmmingspremiär i augusti att bli någonting alldeles extra, om alla eller de flesta hunnit vaccinera sig mot covid-19 innan dess?

– Självklart! Vi älskar att celebrera och umgås under festliga förhållanden. Pandemin har hindrat oss från detta, dock inte alla. Därför finns ett uppdämt behov som vi måste ta in i planeringen inför premiären. Det stundar en folkfest.