Skip to main content

Lars G Ohlsson fick Surströmmingsakademiens Guldnål 2023

Surströmmingsakademiens Guldnål 2023 har tilldelats Lars G Ohlsson, med följande motivering:

“Lars var tidigt engagerad i Surströmmingsakademien och har under flera år varit dess Preses. När akademien regionindelades för några år sedan utsågs han till ordförande i Region Syd. Han har även varit verksam inom Svensk Handel och har med stort engagemang och goda kontakter på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att främja, utveckla och sprida surströmmingskulturen i landet.”