Skip to main content

Kompletteringar inför årsmötet den 6 april

Årsberättelse 2023  

Riksstyrelsen  

Ledamöter 

Styrelsen har bestått av Jan Sahlén (ordf), Carl Henrik Söderlind (kassör), Mikaela Fredriksson (sekr), Helene Westelius, Malin Söderström, Björn Lundgren, Jon Lyster, Lars G Olsson och Robert Berntsson.  

Möten  

Styrelsen har haft sex möten, varav två fysiska och fyra digitala. Återkommande frågor som det diskuterats och beslutats kring har varit Akademiens arkiv och Dropboxkonto, hemsidan samt det påverkansarbete som gjorts om den fiskepolitiska situationen.   

Aktiviteter och påverkansarbete  

Akademieledamoten Björn Lundgren på Rovögern – provade, i samarbete med artisten Stefan Sundström, att fermentera mört. Tillvägagångssättet var detsamma som med surströmming.  

Surmörten provades under våren och befanns vara riktigt god.  

Eventuellt kan detta utmynna i ett fortsatt samarbete med Stefan och en produkt för marknaden. Det gjordes ett reportage från provningen som delats på Akademiens hemsida och FB.   

På akademiens Facebooksida har flera inlägg gjorts, bland annat reportaget från Björn Lundgrens provning av surmört. Akademiens hemsida har hållits uppdaterad under året med nyheter från aktiviteter och påverkansarbetet.  

Uppmärksamheten kring fiskepolitiken resulterade i att Meny gjorde ett radioprogram om surströmming där inspelningen skedde ute på Rovögern och intervjuer gjordes med  Björn Lundgren och preses. Vidare blev preses intervjuad av TV4 när dom bevakade surströmmingskvällen på Mariebergsgården och inslaget sändes i samband med premiären. 

Akademiens påverkansarbete koncentrerades kring det möte som ministerrådet höll om EU:s fiskepolitik/ fiskekvoter. Akademiens fiskepolitiske rådgivare Erik Söderlund har varit ett ovärderligt stöd i detta påverkansarbete. Även Maria Dahlin bidrog starkt till den debattartikel som publicerades i ett flertal tidningar (”Rädda strömmingen innan det är för sent”). Förutom preses undertecknades artikeln av Christina Möller och ett flertal saltörer och krögare. På julafton publicerades en debattartikel på DN Debatt (”Sillens plats på julbordet inte längre given”) undertecknad av  

Kålrotsakademien, preses m fl. Akademiens påverkansarbete behöver dock fortsätta eftersom Sveriges landsbygdsminister lyckades förhandla fram en uppgörelse inom EU som gynnar industritrålarna men missgynnar fiskebeståndet i Östersjön och Bottniska viken.  

Regionstyrelserna  

Region Norr 

Inga styrelsemöten har hållits eftersom det under året bara varit en aktiv styrelsemedlem. Så här finns alla möjligheter att hjälpa till. Dock serverades för andra året i rad Rovögerns Surströmming på restaurang Rex i Umeå i samband med premiären. Vi var på plats för att kunna svara på frågor ifall några av gästerna var intresserade av surströmming i allmänhet och Rovögerns Surströmming i synnerhet och  intresset var stort, vilket var kul. Som grädde på moset hade burkarna fått tillfälliga etiketter med restaurangens namn.   

Region Mitt 

Inga styrelsemöten under året eftersom styrelsen halverats. Inför det nya verksamhetsåret har vi gjort klart med tre nya ledamöter som ansluter till Jan Sahlen (ordf), Olof Wigren och Tobias Jajb Andersson: Johan Kindberg, Helene Westelius och Mikael Kivilompolo.  

En surströmmingsprovning genomfördes för ett mindre konferenssällskap på High Coast Whisky (akademiemecenat). Både erfarna surströmmingsgourmander och personer från utlandet med noll erfarenhet deltog i provningen med stor belåtenhet.  

En ny tradition har satt sig i Ådalen sedan Mariebergsgården för tredje året i rad avslutar sina grillkvällar i juli med en surströmmingskväll första onsdagen i augusti. Mariebergsgården är ett mindre Folkets Hus i Kramfors kommun med en vidunderlig utsikt över Ångermanälven/viken. TV4 Umeå fraktade burkar från Rovögern och lokala entusiaster tömde sina kylskåp för att säkra tillgången på kvällens tillställning. Ca 40 personer avnjöt delikatesserna och TV4 filmade tillställningen och gjorde intervjuer inför den kommande premiären.  

Bollnäs Surströmmingsskiva som arrangerats i 4 år, gjordes i år i samarbete med akademien i region  

Mitt. Skivan som lockar mellan 80-100 deltagare håller till på Folkets Park ute på vackra Långnäs Udde i Bollnäs. Samarbetet med lokala odlare och Mathantverkare är en viktig röd tråd genom middagen för att lyfta lokal mat. Potatis, lök, dill, mejeri och bröd samt Hälsinge Ostkaka är några lokala inslag. Syftet med skivan är att få fler att äta suring samt att sprida kunskap om suringen och att få fler att förstå allvaret kring den politik som drivs till havs.  

På Borkbo salteri genomfördes en uppskattad surströmmingskurs i två omgångar. Första delen var förberedelser i samband med fångsten och den andra i samband med burkning. Mycket uppskattad kurs med stor efterfrågan på uppföljning.   

Region Svealand 

Regionen har under denna period haft 4 styrelsemöten varav två där vi även förtärde Surströmming med tillbehör (dock ej alkohol förstås).  

Styrelsen har bestått av Ordf. Robert Berntsson, Johan Spendrup, Christina Möller, Boo Dahlin, Margaretha Sherman samt Göran Folke. Utöver dessa så har även Carl-Henrik Söderlind deltagit men tyvärr avsagt sig uppdraget.