Skip to main content

Årlig surströmmingsmiddag i Stockholm

I går samlades 29 personer i Livsmedelshandlarnas hus i Stockholm för den årliga upptakten inför vår surströmmingsbjudning på ett antal Stora Coop i Stockholm och Uppsala fredag den 18 augusti.

Samtliga deltagare på tisdagens middag kommer – eller har deltagit tidigare – vid våra årliga demonstration av suring med tillbehör

/Robert Berntsson

Ordförande Surströmmingsakademien Svea

Surströmmingskurs i Borkbo

Möt Jan Sahlén, Surströmmingsakademiens nye preses

Här är nya styrelsen